Elsebeth Johansen, Tinebeth Hartkopf, Judith Brand - Morgen & aften salmer

Länge: 3936 Sekunden
Erscheinungsjahr: 2000
Genre: Folk
weitere Info: salmer
Titel:
Nu titte til hianden
Sorrig og glæde
Dagen viger og går bort
Herren er min hyrde
Den lyse dag forgangen er
Der findes en dyrebar rose
I østen stiger solen op
Lovsyng Herren, min mund
Op, min sjæll, thi sol er oppe
Nu takker alle Gud
Gud ske tak og lov
Til himlene rækker
Til himlene rækker
Jeg er træt og går til ro
Der står et slot i vesterled
Dagen går med raske fjed
Til vor lille gerning ud
Vågn op og slå på dine strenge
Himlene, Herre, fortæller din ære
Du er vor skat, o Jesus sød
Èt fornødent er; det ene
Tunge, mørke natteskyer
Bliv hos os, når dagen hælder
Den store stille nat