Ensemble Guillaume - Poslyšte s radostí

Länge: 3288 Sekunden
Erscheinungsjahr: 2005
Genre: Folk
weitere Info: Folklore
Titel:
Dej Bůh štěstí
Poslyšte s radostí
Panenka Maria po světě chodila
Kolednice idu
Co se této noci stalo
Kajpak kročiš, Maria
Bůh což věčný uložil
Josef muj kochany
Proč, Maria, tak vzdycháte
Duše naše Boha chval
Byla cesta ušlapaná
Padla rosa studená
V půlnoční hodinu
Stoji lipka pochyla
Něsemy vam tu novinu
Pásli ovce Valaši
Nesem vám noviny
Ej, všecko stvoření
Něněchtě nas dluho stati
Šla Maria do kláštera
Ó, velmi šťastná hodina
Na čem Pán Bůh sedí
Sedzi vrabček
Půjdem spolu do Betléma
Pašli pastire