Kagerou - Rakushu

Länge: 3041 Sekunden
Erscheinungsjahr: 2004
Genre: Rock
weitere Info: Visual Rock
Titel:
Holy needle
XII dizzy
Rasen Kubi
Koukotsu Jigoku
Masatsu Shinko
Shibire Kokoro
Kasa
Nikushimi no Hitori Shibai
3.2.1
Koi Uta
Hikari no Kage
Jubaku Oto
Betsuri Ro