Kjell Öhman, Tommy Axelsson, Erik Nell, Tomas Blank - Snaps Visor För Al

Länge: 2636 Sekunden
Erscheinungsjahr: unbekannt
Genre: Folk
Titel:
Festen kan börja
Vi äro små hundar
Sex centimeter
Nubben goa
Uti vår mage
Punschvisa
Små nubbarna
Den första gick i vänster fot
Sup och promille
Helan väntar
Tänk om man hade lilla nubben
Det gav en gång en helan-går-a-aktt
Nubben i glaset
Där som sädesfälten...
Livat och glatt
Hej på er alla
Isat brännvin
Supen brigad
Kalla små nubbar
Mera brännvin
Helan kommer, Helan går
Helan va´ bra
Nu hoppar laxen
Törsten rasat
Härligt smakar akvaviten
Hembränt
Nu ska lilla nubben tas
Helan nalkas
Helan går / Hell and Gore
När gäddorna leker
Nu tar vi den
Festen kan börja (Karaoke version)
Vi äro små hundar (Karaoke version)
Sex centimeter (Karaoke version)
Nubben goa (Karaoke version)
Uti vår mage (Karaoke version)
Punchvisa (Karaoke version)
Små nubbarna (Karaoke version)
Den första gick i vänster fot (Karaoke version)
Sup och promille (Karaoke version)
Helan väntar (Karaoke version)
Tänk om man hade lilla nubben (Karaoke version)
Det var en gång en helan-går-a-katt (Karaoke version)
Nubben i glaset (Karaoke version)
Där som sädesfälten... (Karaoke version)
Livat och glatt (Karaoke version)
Hej på er alla (Karaoke version)
Isat brännvin (Karaoke version)
Supen brigad (Karaoke version)
Kalla små nubbar (Karaoke version)
Mera brännvin (Karaoke version)
Helan kommer, Helan går (Karaoke version)
Helan va´ bra (Karaoke version)
Nu hoppar laxen (Karaoke version)
Törsten rasat (Karaoke version)
Härligt smakar akvaviten (Karaoke version)
Hembränt (Karaoke version)
Nu ska nubben tas (Karaoke version)
Helan nalkas (Karaoke version)
Helan går / Hell and Gore (Karaoke version)
När gäddorna leker (Karaoke version)
Nu tar vi den (Karaoke version)