Petko Radev, clarinet; Petko Dachev, accordion - Bulgarian Folk

Länge: 3573 Sekunden
Erscheinungsjahr: unbekannt
Genre: Folk
Titel:
Krivo Sadovsko Horo
Patrikovo Horo
Daichovo Horo
Strandja Tunes
Bourgasko Horo
Shto Ne Ma Ozhenish, Mamo
Izbegliisko Horo
Slow Melody and Strandjanska Rachenitsa
Rupchensko Horo
Oi, Petre, Petre
Mirchovo Horo
Pazardjishka Rachenitsa
Zhenish Ma, Mamo, Godish Ma
Izvorsko Horo
Zagorska Rachenitsa
Hodil Sam, Mamo, Gledal Sam
Zlatevsko Horo
Starozagorska Rachenitsa
Volovarsko horo