Quernes Mandssangerforening - No e sola komma

Länge: 2142 Sekunden
Erscheinungsjahr: 1995
Genre: Misc
Titel:
Sola e komma
Sangen (Ret som ørnen stiger)
Morgonsong vid sjön
Oh, Shenandoah
Aint she sweet
Vårsång
Å, Vestland, Vestland
En gang i min ungdom
Opp Amaryllis
Vila vid denna källa
Kvernes-songen
Til Österland
Om hundre aar
Har du nogot i flaskan kvar
Bort allt hvad oro gör
Kjære broder, rens din stemme
Tersen
Good-Night, Ladies