Sviests - Sviests

Länge: 4355 Sekunden
Erscheinungsjahr: 2005
Genre: Folk
weitere Info: Folk
Titel:
Laiksne - Gaismeņa
Auri - Videņi jūras
Lidojošais paklājs - Šūpo mani māmuliņa
Vilkači - Miķeļa dziesma
Patina - Ai, māmeņa momuleņa
Delve - Uguns vārdi
Kristīne Kārkle - Ai, zaļā(i) birztaliņa
Kokle - Neba lielas lietas dēļ
Auļi - Var gan!
Skandinieki - Māmiņa mīļā
Skyforger - Garaisdancis
Trejasmens - Metens sola
Dūdinieks - Zirgi zviedza
Ceiruleits - Ganeidama izganēju
Lāns - Es redzēju
Kala Jeng - Pavasars
Laiksne - Tolka
Rīsa zvejnieki - Vīra māte
Visi vēji - Dziedit meitas