Various - Folk Music of Greece

Länge: 2613 Sekunden
Erscheinungsjahr: 1969
Genre: Folk
weitere Info: Folk
Titel:
Peloponnesos / Tsamikos
Peloponnesos / Syrotos
Peloponnesos / Tsamikos
Peloponnesos / Arvanitikos
Roumeli / Syrtos
Roumeli / Tou Gamou
Thessaly, Macedonia, Epirus / Beratis
Thessaly, Macedonia, Epirus / Trigonia
Thessaly, Macedonia, Epirus / Vlachiki
Thessaly, Macedonia, Epirus / Kalamatianos
Naxos, Paros, Santorini / Sousta
Naxos, Paros, Santorini / Sousta
Naxos, Paros, Santorini / Zimbechikos
Naxos, Paros, Santorini / Mantinadha
Naxos, Paros, Santorini / Phonos Sixigou
Naxos, Paros, Santorini / Tou Gamou
Naxos, Paros, Santorini / Ballos
Naxos, Paros, Santorini / Khasapikos
Naxos, Paros, Santorini / Mantinadha