Various - Yellow River - Instrumental Music of China

Länge: 4171 Sekunden
Erscheinungsjahr: unbekannt
Genre: Folk
weitere Info: Folk
Titel:
Gusu Xing / Journey to Suzhou
Pingsha Luoyan / The Wild Geese Land on the Beach
Puan Zhou / Incantation of Puan
Da Lang Tao Sha / The Wave Sweeps the Beach
Fei Hua Dian Cui / Petals Snowing on the Grass / Sai Shang Qu / Beyond the Great Wall
Qiu Si / Thoughts of Autumn
Zhao Jun Yan / Laments of Zhao Jun
Si Han / Regret of the Han
Nisang Qu / The Feather Rainbow-coloured Robe
Hangong Qiuyue / Fall Moon at the Han Palace
Yue Ye / Night Moon
Mumi Xinge / The Shepherds New Song
Sizhu Diao / The Purple Bamboo
Ying Zhong Niao / Birds in the Forest
Jinse Kuang Wu / The Golden Serpents Dance