X-Change 1 - X-Change 1

Länge: 0 Sekunden
Erscheinungsjahr: 1999
Genre: Misc
weitere Info: Pop
Titel:
เหนื่อย (ไท ธนาวุฒิ)
ค้นใจ (Beau)
รักเธอที่สุด (แอน x3)
ขอเพียงที่พักใจ (นิโคล)
เพื่อนเท่านั้น (วาสนา)
เธอกับฉัน (อ้อม)
ตะกายดาว (Beau)
เพื่อเธอตลอดไป (ไท ธนาวุฒิ)
เศร้า (สุเมธ & เดอะปั๋ง)
เพื่ออะไร (Bubble Grils)
ไม่มีอีกแล้ว (แอน x3)
ทิ้งรักลงแม่น้ำ (ใหม่)
ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ (Fly)
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม (ใหม่)