XARIN - Gaiteiros do Incio

Länge: 2700 Sekunden
Erscheinungsjahr: unbekannt
Genre: Folk
Titel:
Birindo
Danza do Entrenzado de Allariz
Muinheira de "Os Airinhos"
Valse do Carballal
Carballesa do Incio
Baixando do Monte
Nosa Nai
Pasadobres do Carballal e de Paderne
Se vas a París
Pasodobre e Muinheira do Courel
Xota dos Airinhos
Rumba de Ibias-A Pomba