Yallo Babo Express Orchestra - Limon?

Länge: 3910 Sekunden
Erscheinungsjahr: 2003
Genre: Folk
weitere Info: Folk
Titel:
Yalla babo
Halayliyar / Bella ffigliola
Devolko mome / Palduska
Dere geliyor
Eleno mome
Limocu / Rumeli Karsilama
Ani mori nuse
Banderi
Ciganska
Hicazkar Oyun Havasi
Adana / Usti, usti babo
Liliano mome
...bonus